Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie podávate sami

V daňovom priznaní pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% alebo 3% z dane v prospech prijímateľa, kde stačí vyplniť údaje o občianskom združení (kliknite pre potrebné údaje) a sumu, ktorú chcete poukázať.

 

Vypočítajte si Vaše 2%, (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech občianskeho združenia BOJ s SMA, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa.

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A 

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B 

 

Najneskôr do 31. marca 2018 vyplnené daňové priznanie doručte na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov.

Adresy daňových úradov nájdete na stránke http://www.finance.sk/dane/zoznamy/danove-urady/