Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ

Najneskôr do 15. februára 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa (mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a v časti III: vyznačte: "Žiadam o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods."

Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - je to suma, ktorú môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 Eur.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

 

Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (kliknite pre stiahnutie tlačiva). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane. Údaje o občianskom združení sme už vyplnili. 

 

Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte/odošlite poštou najneskôr do 30. apríla 2024 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.