Raz v noci istý muž mal zvláštny sen. Snívalo sa mu ako kráča s Ježišom po pláži. Stopy v piesku predstavovali cestu jeho životom. Jeden pár stôp patril mužovi, druhý pár Ježišovi.

Keď sa muž dostal k poslednej etape svôjho života uvedomil si, že v tých najtažších obdobia svojho života, videl iba jeden pár stôp v piesku.

Muža táto vec veľmi znepokojovala a tak sa spýtal Ježiša: „Slúbil si mi Pane, že keď ťa budem nasledovať, budeš ma celý život sprevádzať. Nerozumiem tomu! Prečo práve vtedy, keď som ťa najviac potreboval, si tu pre mňa nebol?“

Ježiš tíško odpovedal: „Počas najťažšieho obdobia v tvojom živote, keď si trpel úzkosťou a smútkom, naozaj môžeš vidieť iba jeden pár stôp v piesku, dieťa moje.  Nikdy som ťa neopustil, je to len z toho dôvodu, lebo vtedy som ťa nosil v náručí.“

 

Mary Stevenson