Ak ste právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1%  resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka, minimálna poukázaná suma v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 €.

 

V daňovom priznaní pre PO v časti IV. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech občianskeho združeni BOJ s SMA, kde stačí vyplniť údaje o občianskom združení (kliknite pre potrebné údaje) a sumu, ktorú chcete poukázať.

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov.

 

Ako zistíte sumu, ktorú môžete poukázať

Ak ste v priebehu roka 2023 alebo najneskôr do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2024, čiže do 31. marca 2024, DAROVALI ľubovoľnej organizácii financie (cez darovacie zmluvy)  vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. kolónky 1 a 2. Do 31. marca 2024 doručte tlačivo vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

 

Ak ste v roku 2023 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2024, čiže do 31. marca 2024, NEDAROVALI ľubovoľnej organizácii financie (cez darovacie zmluvy) vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1% z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. kolónku 3. Minimálna výška poukázaných financií v prospech jedného prijímateľa je 8 €.