Touto cestou úprimne ďakujeme celej našej rodine, príbuzným, priateľom a známym, ktorí stoja pri nás, podporujú nás a tým nám dodávajú silu.

Ďakujeme Vám aj za finančnú podporu, prostredníctvom ktorej sme schopní našej Natálke zabezpečiť potrebné zdravotné pomôcky a vyhovujúce rehabilitačné pobyty.

Za technickú podporu ďakujeme Zoltánovi Harsányimu, ktorý je tvorcom a správcom tejto webovej stránky.

ÚPRIMNE ĎAKUJEME KAŽDÉMU, kto sa rozhodol podporiť našu Natálku a daroval je 2% z dane!

 

Ďakujeme nadáciám:

 

     

 

Ďakujeme sponzorom: