V prvom rade, Vám ďakujeme za Vašu otvorenosť a  záujem, pretože ste sem klikli.

 

Ak Vás oslovil životný osud našej Natálky a chceli by ste jej akýmkoľvek spôsobom pomôcť, prosím pomôžte jej podľa Vašich možností.

Ak ste sa rozhodli pre priamu podporu v podobe poskytnutia finančných prostriedkov, uvádzame Vám číslo účtu:

Natália Kollárová

1179805005 / 1111

IBAN: SK1611110000001179805005

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

 

https://www.ludialudom.sk